Stand Keezenspel

SPELREGELS


HET KEEZENSPEL

Het doel van het spel is om samen met je partner zo snel mogelijk met alle pionnen op de eigen thuishonk te komen. Als een speler al zijn pionnen op zijn thuishonk heeft staan, dan mag hij verder spelen met de pionnen van zijn teamgenoot.

De bijzondere kaarten:
Aas             Pion opzetten of 1 vooruit.
Heer           Pion opzetten
Vrouw        12 vooruit
Boer           Verplicht je eigen pion omruilen met pion van een andere speler
4                 4 achteruit, ook als je over je eigen startpositie heen gaat.
Niet achteruit je honk in of uit.
7                 7 vooruit of opsplitsen (1 en 6 of 2 en 5 enz.) en dan twee van je eigen pionnen verplaatsen
Om uw laatste pion binnen te brengen met minder dan 7 stappen mogen de resterende stappen gedaan worden met de pion van uw maat . Wel altijd de 7 stappen volmaken.
Overige kaarten: In alle andere gevallen, moet één pion het aantal vakjes dat op de kaart staat vooruit gezet worden.

Kaarten delen:
Je deelt de kaarten als volgt: Je deelt de kaarten één voor één, met de klok mee. Beginnende bij de speler aan de linkerkant van de deler.
De eerste keer krijgt iedereen vijf kaarten, dan wordt  het pakje kaarten doorgeschoven naar de volgende speler (links), die geeft ieder 4 kaarten, dan wordt het pakje weer doorgeschoven naar de volgende speler die geeft ook weer 4 kaarten. De volgende speler pakt alle kaarten weer op en geeft weer ieder 5 kaarten enz.
1e ronde 5 kaarten per persoon
2e  ronde 4 kaarten per persoon
3e  ronde 4 kaarten per persoon.
Daarna is de volgende speler aan de beurt om te delen voor een nieuwe ronde.

Optioneel voor het bepalen van de spelpartners:
Er worden vier kaarten rondgedeeld: een schoppen, harten, ruiten en een klaveren.
De speler die de rode harten kaart trekt speelt met geel en begint.
De speler die de rode ruiten kaart trekt is zijn/haar partner en speelt met rood.
De spelers die de zwarte kaarten trekken, spelen naar eigen keuze met blauw of groen en zijn de tegenstanders..


Het spel:
Tijdens een ronde leggen de spelers een voor een, te beginnen bij de speler die links van de startspeler zit, een kaart uit hun hand op en voeren de daarbij behorende actie van de kaart uit. Als een speler een kaart op kán gooien, moet hij dat ook doen, ook als dat betekent dat hij zichzelf of zijn partner van het bord slaat. Als een speler geen kaart op kan gooien, dan levert hij zichtbaar al zijn kaarten in en moet hij op de volgende ronde wachten.
Kan je geen kaart meer uit spelen dan leg je alle kaarten in je hand open weg in het midden van het speelbord en mag je pas de volgende ronde weer meespelen.
Gespeelde kaarten open en goed zichtbaar neerleggen in het midden van het speelbord. Een kaart opgegooid is gegooid, pion los is los.

Beginpositie:
Een pion die op zijn beginpositie staat kan niet geruild worden, er niet afgegooid worden en niet gepasseerd worden. Hier kun je dus pionnen mee tegen houden. Je mag zelf wel deze pion omruilen met een andere pion als je de boer hebt.

V:      Mag een geblokte beginpositie worden gepasseerd?
A:      Een geblokte beginpositie mag niet worden gepasseerd.
Dit geldt voor het vooruit en  achteruit gaan voor  iedere speler (ook voor jezelf).
V:      Is na het ruilen met een boer de begin positie weer geblokkeerd als je op je begin positie terecht komt?
A:      Een pion op de begin positie is altijd een blokkade.

Thuishonk:
Als je in je thuishonk gaat, moet dit uitkomen met het aantal stappen. Je mag niet achteruit lopen in je thuishonk, en het is niet toegestaan om vanaf de beginpositie achteruit je thuishonk in te gaan.
Je moet je thuishonk van achteren naar voren vullen en je mag niet over je pionnen heen stappen.
Ook de pionnen die zich al in het thuishonk bevinden mogen niet worden omgeruild of worden gepasseerd .
U moet uw pionnen aansluiten in uw honk en u mag niet over een pion heen stappen die al in uw honk zit.
Als u zelf al alle vier de pionnen in uw honk hebt, mag u uw partner gaan helpen.

V:      Moet ik nog een ronde lopen als ik voor mijn thuishonk sta maar ik kan er niet in?
A:      Je moet geen ronde meer lopen, maar wachten tot je de goede kaart krijgt, maar moet wel de boer gebruiken als je die hebt.
Als je echt niet meer verder kan, gooi je je kaarten op de stapel.
V:      Kan een pion die in je thuishonk staat worden omgeruild als je een boer hebt?
A:      Nee, een pion die eenmaal in zijn thuishonk staat  mag daar niet meer uit.
V:      Moet de laatste plaats van je thuishonk als eerste bezet worden en daarna de derde, tweede en eerste of mag het in willekeurige volgorde, maar dan niet over de pion heen slaan ?
A:      Er behoeft geen volgorde te worden aangehouden, maar niet over de pion heen slaan.
V:      Wanneer 3 pionnen in je thuishonk aaneengesloten hebt staan en je hebt met de laatste pion nog 5 stappen nodig om in het thuishonk te komen, en je hebt bv. 12, mag je dan 5 vooruit en dan terug stappen tot 12 of moetje exact uitkomen?
A:      Je moet exact uitkomen, dus in dit voorbeeld de 5 spelen.

Samen spelen:
Bij 4 spelers speel je samen met je partner die tegenover je zit.
Je speelt het hele spel met je eigen pionnen. Zodra je jouw eigen pionnen in het thuishonk hebt, ga jij je partner helpen.
Het is dus niet verstandig om je maat er af te gooien.
Een beurt moet altijd uitgespeeld worden als je al jouw pionnen in je thuishonk hebt.
Als een speler alle vier zijn pionnen in het honk heeft, speelt hij direct door met de pionnen van zijn medespeler.
Als twee spelers uit hetzelfde team beiden vier pionnen in hun honk hebben, stopt het spel.

De pion:
V:      Als je niet verder kunt met je pionnen, moetje dan alle kaarten die je in je hand hem weggooien?
A:      Ja, dan moetje alle kaarten weggooien en wachten op de volgende ronde.
V:      Mag je een verplaatste pion nog terugzetten en een andere pion spelen?
A:      Loslaten van een pion is zetten, bij nog vasthouden mag pion worden teruggeplaatst.
V:      Mag je met je vingers in de gaten uittellen hoeveel vakjes je vooruit kan.
A:      Ja, dat mag zolang dit maar niet storend wordt voor andere spelers.
V:      Mag je pionnen passeren, of moetje altijd achter je voorganger blijven?
A:      Pionnen mag je altijd passeren, behalve de pion op zijn begin positie.
Dat is namelijk een blokkade. Pionnen in je thuishonk mag je ook niet passeren.
V:      Als je twee pionnen op het speelbord hebt staan, de voorste kun je niet  verplaatsen, en de tweede wel, maar die komt op je andere pion uit. Moet je dan jezelf er af gooien?
A:      Nee, je hoeft jezelf er niet af te gooien, einde beurt.

De boer:
V:      Moet je met je eigen pion ruilen bij een boer of mag je ook twee andere pionnen ruilen?
A:      Je moet altijd met je eigen pion ruilen, twee pionnen van tegenstanders ruilen mag niet.

De zeven (7):
V:      Mag ik met een 7 ook met 1 pion zeven stappen vooruit ?
A:      Ja, het opsplitsen van de 7 is een vrije keuze, dus niet verplicht.
V:      Mag ik de 7 in mijn allerlaatste beurt opsplitsen met mijn maat?
A:      Ja. In je laatste beurt mag een speler een 7 gebruiken om in het thuishonk terecht te komen en de resterende stappen gebruiken om met een pion van zijn partner verder te spelen.
Uiteraard moet de pion bij zijn partner de resterende stappen wel kunnen maken, zodat in  totaal altijd 7 stappen worden gemaakt.

De vier (4):
V:      Mag je met de 4 vanuit je startpositie achteruit en dan de volgende beurt je thuishonk in?
A:      Ja, je mag met de 4 vanuit je startpositie achteruit en dan de volgende beurt je thuishonk in.
V:      Mag je met de 4 achteruit je eigen beginpositie passeren?
A:      Ja, je mag met de 4 achteruit je eigen beginpositie passeren.
V:      Mag je met de 4 achteruit je thuishonk verlaten?
A:      Nee, eenmaal in je thuishonk aangekomen mag je daar niet meer uit.
V:      Mag je met de 4 (vanuit je startpositie) achteruit je thuishonk inlopen?
A:      Nee, je mag alleen vooruit je thuishonk binnenlopen.

Team Puntentelling:
Per spelronde kunt u als team punten verdienen. Nadat een spel is gespeeld krijgt ieder team twee punten voor iedere pion die in het thuishonk staat. 
Het winnende team krijgt 10 bonuspunten.

Voorbeeld:
Speler blauw en groen (team 1) hebben 6 pionnen binnen en speler geel en rood (team 2) hebben 8 pionnen binnen.
Team 1 krijgt 6 x 2 = 12 punten.
Team 2 krijgt 8 x 2 = 16 punten.
Team 2 heeft gewonnen, dus krijgt team 2 tien bonuspunten. 16 + 10 = 26 punten.
Optioneel: Worden individuele scores bijgehouden dan dienen de teamscores gedeeld te worden.


Individuele scoretelling:
Als u de punten individueel wilt toewijzen kunt u daarvoor de volgende puntentelling toepassen:
De pion die op het achterste honk staat krijgt 4 punten;
de pion die daarvoor staat krijgt 3 punten;
de pion die daar weer voor staat krijgt 2 punten en
de pion die vooraan staat krijgt 1 punt.
verder krijgen beide winnaars 1 punt extra.
In totaal zijn er maximaal 11 punten te behalen.

Alternatieve partnertoewijzing:
Aan het begin van het spel worden er 4 kaarten blind rondgedeeld;
Twee rode en twee zwarte kaarten.
Zodra een speler alle pionnen in het thuishonk heeft worden de 4 blinde kaarten omgedraaid.
Rood speelt met rood als partner en zwart met zwart.
Het kan dus gebeuren dat partners naast elkaar komen te zitten.

Ethiek voor alle spelers:
Overleggen over de kaarten of de voortgang van het spel is NIET toegestaan.
Uw kaarten altijd zichtbaar in de hand houden, zodat uw medespelers zien dat u nog kaarten heeft.
Een kaart opgegooid is gegooid, pion los is los.
Het aantal plaatsen voor- of achteruit dienen in stappen en niet in sprongen uitgevoerd te worden.
Gespeelde kaarten open neerleggen in het midden van het speelbord.

Te overwegen sancties:
De regel overtredende speler moet met zijn voorste pion terug naar het startvak. Indien hij geen pion in het spel heeft, dan moet de voorste pion van zijn partner terug naar het startvak. Dit dient vooraf duidelijk afgesproken te zijn.
Mocht u onverhoopt een vergissing maken bij het opgooien van een kaart (of voor uw beurt een kaart spelen) dient u deze kaart direct terug te pakken. Vervolgens gaat het spel verder. Degene die zich vergooid heeft, gooit bij de eerstvolgende deelronde direct eenmalig zijn volledige hand kaarten, zonder te spelen, weg.